SCW2003

trying to become one of pikahyper's successors

201 618401 2 5
Forum Posts Wiki Points Following Followers
Wiki page Edits made Total points
Aijou Rentarou 30 1833
Hanazono Hahari 9 510
Vol. 1 4 418
Yoshimoto Shizuka 11 417
Eiai Nano 11 394
Hifumi Suu 8 370
Volume 1 3 368
Volume 7 3 350
Yamato Nadeshiko 4 346
Bonnouji Momoha 4 345
Volume 7 3 344
Utsukushisugi Mimimi 7 343
Hanazono Hakari 12 341
Volume 6 3 340
Volume 4 3 335
Torotoro Kishika 4 332
Volume 6 3 319
Yasashiki Yamame 6 317
Volume 5 3 315
Meido Mei 7 309
Baio Rin 5 308
Volume 1 4 301
Yakuzen Kusuri 10 300
Kaho Eira 6 299
Volume 3 3 297
Volume 5 3 296
Sutou Iku 6 292
Volume 2 3 292
Vol. 2 2 290
Ghost & Lady 2 4 287
Kakure Meme 4 287
Kedarui Aashii 7 283
Volume 11 2 280
Inda Karane 13 279
Volume 4 3 270
Vol. 1 4 270
Vol. 2 3 269
Volume 3 3 267
Vol. 3 3 262
Vol. 5 3 260
Haraga Kurumi 7 260
Vol. 10 7 260
Vol. 3 3 259
Vol. 31 2 257
Vol. 11 10 256
Volume 131 8 254
Vol. 1 3 254
Sakamai Ichibanboshi 3 254
Vol. 1 5 253
Vol. 12 6 252
Vol. 13 8 252
Saishū Heiki Shōwakusei Bakudan 5 250
Iin Chiyo 7 247
Vol. 15 3 247
Vol. 5 2 245
Volume 134 5 245
Volume 4 4 244
Vol. 2 4 242
Armstrong no Yuigon 4 240
Vol. 3 2 239
Vol. 4 2 239
Volume 133 4 236
Ghost & Lady 1 4 235
Vol. 137 4 235
Vol. 14 3 235
Vol. 8 5 233
Ichibanboshi Hamburger 4 232
Vol. 17 4 230
Volume 8 3 228
Vol. 9 7 227
Volume 10 2 227
Volume 1 3 227
Vol. 1 2 226
Vol. 17 3 226
Hoshi wa Hikarinu 3 225
Vol. 2 4 224
Vol. 8 4 223
Vol. 7 6 223
Vol. 4 5 223
Vol. 5 3 223
Volume 7 4 222
Volume 13 3 222
Volume 4 2 222
Vol. 6 6 222
Vol. 8 7 221
Volume 9 4 221
Volume 1 3 221
Vol. 20 4 221
Volume 10 3 221
Volume 2 4 221
Vol. 10 3 220
Volume 12 4 220
Vol. 2 4 219
Volume 1 2 219
Band 6 5 219
Volume 12 2 219
Volume Four 3 219
Vol. 21 2 219
Vol. 17 4 218
Vol. 18 4 218