SCW2003

trying to become one of pikahyper's successors

385 1089490 7 6
Forum Posts Wiki Points Following Followers
Wiki page Edits made Total points
Super Sentai 37 6519
Aijou Rentarou 56 6161
Kamen Rider 21 2522
Hanazono Hahari 9 510
Shotaro Ishinomori 1 486
Vol. 1 4 418
Yoshimoto Shizuka 11 417
Eiai Nano 11 394
Meido Mei 10 380
Hifumi Suu 8 370
Saiki Himeka 7 368
Volume 1 3 368
Nekonari Tama 6 360
Eiga PreCure All Stars F 2 351
Volume 7 3 350
Yamato Nadeshiko 4 346
Bonnouji Momoha 4 345
Volume 7 3 344
Utsukushisugi Mimimi 7 343
Hanazono Hakari 12 341
Volume 6 3 340
Volume 4 3 335
Torotoro Kishika 4 332
Zetsubouda Meru 4 330
Haraga Kurumi 8 322
Volume 6 3 319
Yasashiki Yamame 6 317
Volume 5 3 315
Volume 27 2 310
Baio Rin 5 308
Volume 1 5 307
Sutou Iku 7 302
Yakuzen Kusuri 10 300
Kaho Eira 6 299
Vol. 10 9 297
Volume 3 3 297
Volume 5 3 296
Yakuzen Yaku 6 292
Volume 2 3 292
Vol. 12 7 290
Vol. 2 2 290
Vol. 13 9 288
Vol. 11 11 287
Kakure Meme 4 287
Ghost & Lady 2 4 287
Vol. 14 3 286
Kedarui Aashii 7 283
Dei Matsuri 4 280
Volume 11 2 280
Volume 3 4 279
Inda Karane 13 279
Nakaji Uto 5 277
Vol. 9 10 273
Vol. 1 4 270
Volume 4 3 270
Vol. 2 3 269
Vol. 25 2 266
Hirogaru Sky! PreCure 4 266
Vol. 3 3 262
Vol. 5 3 260
Vol. 3 3 259
Volume 14 2 258
Vol. 31 2 257
Saishū Heiki Shōwakusei Bakudan 6 255
Vol. 8 9 255
Vol. 10 2 255
Sakamai Ichibanboshi 3 254
Volume 131 8 254
Vol. 1 3 254
Vol. 1 5 253
Vol. 6 7 252
Vol. 14 4 252
Vol. 7 7 250
Vol. 7 2 249
Volume 10 2 248
Iin Chiyo 7 247
Vol. 15 3 247
Vol. 4 8 246
Vol. 3 2 245
Vol. 5 2 245
Vol. 5 7 245
Volume 134 5 245
Volume 4 4 244
Volume 138 3 243
Vol. 3 8 242
Vol. 9 2 242
Vol. 7 2 242
Armstrong no Yuigon 5 242
Vol. 2 4 242
Volume 104 4 241
Vol. 3 2 239
Vol. 4 2 239
Volume 133 4 236
Volume 137 5 236
Vol. 6 2 235
Ghost & Lady 1 4 235
Vol. 8 5 233
Volume Nine 2 233
Ichibanboshi Hamburger 4 232
Volume 2 2 231