• Date joined:2020-05-13
  • Alignment:Neutral
  • Points:0 Points

Nhật Hồng 247 là chành xe tải vận chuyển hàng hóa Bắc Nam từ Sài Gòn bằng xe tải thùng mui bạt có lịch xe chạy 2 – 3 chuyến/ngày liên tục từ Thứ hai đến Thứ bảy.
Địa chỉ:2252/16 Quốc Lộ 1, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
SĐT:0901312083
Website:https://nhathong247.com/
BLOG:https://nhathong247.blogspot.com/
Twitter:https://twitter.com/247Hong
Instagram:https://www.instagram.com/nhathong247/
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCzeiCNzydpocVTVWb0OMSsw/about
Pinterest:https://www.pinterest.com/nhathong247/
Linkedin:https://www.linkedin.com/in/nhathong247
Github:https://github.com/nhathong247
Tumblr:https://nhathong247.tumblr.com/
Soundcloud:https://soundcloud.com/nhathong247
BLOG:https://nhathong247.wordpress.com/
Flickrhttps://www.flickr.com/people/188449183@N06/
Dribbblehttps://dribbble.com/nhathong247/about
Behancehttps://www.behance.net/nhathong247/