congxephongmen

This user has not updated recently.

0 0 0 0
Forum Posts Wiki Points Following Followers
  • congxephongmen posted a new image.
  • congxephongmen posted a new blog.
    congxephongmen

    Để vận hành cửa cổng trượt ngang, người ta sử dụng motor gắn động cơ điện, nó sẽ tạo lực đẩy để cổng hoạt động dễ dàng. Motor này sử dụng nguồn điện đầu vào giống như điện sinh hoạt 220V và đầu ra 24V...